Over het tijdschrift

Neerlandica extra muros is het wetenschappelijk tijdschrift van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN), Postbus 90153, 5000 LE Tilburg, Nederland.
Redactiesecretaris Tjits Roselaar.

Drie afleveringen per jaar: februari, mei en oktober. Amsterdam, Rozenberg Publishers. ISSN 0047-9276.

Met ingang van de 46ste jaargang, 2008, luistert Neerlandica extra muros naar de naam Internationale Neerlandistiek.  Zie woord vooraf in het laatste nummer van NEM: jrg. 45, 3, 2007.

Register
De eerste veertig jaargangen van Neerlandica extra muros (tot en met 2002) zijn ontsloten door middel van een register dat te raadplegen is via deze website.